Pressmeddelande

Kallaxflyg AB förvärvar Westhelicopter AB

 

Westhelicopter AB med säte i Luleå och en i Sverige rikstäckande helikopterverksamhet för kommersiella flyguppdrag har fr.o.m. den 1 juli 2015 ny ägare i Kallaxflyg AB.

 

Westhelicopter AB grundades 1999 i Tärnaby. Verksamheten övertogs 2001 av Henrik Morin som därefter drivit och utvecklat bolaget till att bli ett av landets större kommersiella helikopterflygbolag. Bolagets tjänster levereras rikstäckande utifrån dess baser i Luleå, Kiruna och Karlstad. Kallaxflyg har nu förvärvat samtliga aktier i bolaget av Henrik Morin.

Kallax Flyg AB grundades 1998 av syskonen Sven Stenvall, Folke Stenvall och Anna Flink. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Stenvalls Trä AB.  Företaget opererar i huvudsak i den norra delen av landet med utgångpunkt från baser i bl.a. Pite-Långnäs & Kiruna. Bolaget har även ett dotterbolag i nord Norge, Kallaxflyg AS, med baser i Alta och Tana.

Vi är på Westhelicopter AB är mycket nöjda med att ingå under Kallaxflyg och är övertygade om att det kommer att leda till en positiv utveckling där Kallaxflyg blir Sveriges största helikopterbolag. En stark organisation med starka ägare kommer att bidra till att befintliga och nya kunder erhåller en rikstäckande, säker, kostnadseffektiv och kvalitativ helikoptertjänst, säger Henrik Morin, VD, Westhelicopter AB.

Kallaxflyg kommer att driva Westhelicopter AB vidare med Henrik Morin som VD/Flygchef och hela Westhelicopters befintliga organisation behålls intakt. På sikt kommer Kallaxflyg att utreda möjligheten till att fusionera bolagen.

 

För mer information, vänligen kontakta

Henrik Morin
VD, Westhelicopter AB

Tel: 070-559 33 0

Epost: henrik.morin@westhelicopter.se

 

Sven Stenvall
VD, Kallaxflyg

Tel: 070-1841001

Epost: sven@stenvalls.se