Om oss

Westhelicopter AB bildades i Hemavan/Tärnaby i slutet av 90-talet och startades av två piloter och en tekniker, alla med lång erfarenhet från flygbranschen och med en gemensam ambition om att skapa ett litet men välskött helikopterbolag med stark lokal förankring. Företaget började med två helikoptrar i verksamheten.

2001 såldes bolaget till Henrik Morin och sedan dess har ambitionen förändrats. Bolaget har stadigt utvecklats till en väl etablerad verksamhet i Skandinavien. Henrik Morin valde också att förflytta huvudbasen från Hemavan/Tärnaby till Luleå och företaget höll till en början till på dåvarande Kallax flygplats innan vi installerade en egen huvudbas i närheten av Luleå Airport. Läs mer om vår rymliga huvudbas under Baser. Företaget gick också från att operera med två helikoptrar till att idag ha sex egna maskiner och har även möjlighet att hyra in fler vid behov. Westhelicopter AB opererar med en AS 350, tre st moderna EC120 och två Robinsson R44, en maskinmix som visat sig vara oerhört effektiv.

För att försätta utvecklas, öka beläggningen och utnyttja företagets alla resurser året runt har målsättningen varit att expandera och etablera en permanent bas även i södra Sverige. 2007 etablerade vi oss i södra Sverige på Karlstad flygplats när vi som ensamleverantör blev ansvarig för all helikopterverksamhet inkl. planerade driftbesiktningar och akuta felsökningsbehov till Fortum, ett av Sveriges tre största energibolag. 2011 valde vi därför att lägga ner vår bas i Hemavan/Tärnaby till förmån för våra resurser i Norra Sverige. I Norra Sverige har vi vår huvudbas och vår certifierade PART-145 verkstad stationerad Luleå samt ännu en bas på Kiruna flygplats. Förutom dessa tre baser har vi också säsongsbaser. Med tanke på denna strategiska placering når vi större delen av Sverige inom en rimlig tid.

Westhelicopter AB strävar alltid efter att leverera hög kvalitet på våra flygtjänster samt pålitlig leveranssäkerhet. Detta har gett oss många långsiktiga och stora kundrelationer. Detta har bland annat lett till att Westhelicopter AB fick äran att tillsammans med SVT sköta all filmbevakning av det kungliga bröllopet 2010. Förutom detta kan Westhelicopter AB nu också erbjuda flygutbildningar och typinflygningar samt special kurser i olika flyguppdrag såsom, flygning i fjällmiljö, flygning med hängande last, flygning i referensfattig miljö, linjeinspektion etc. Kurser genomförs i samarbete med Flight Crew Training. Läs mer om detta under Flygtjänster.