Säkerhet

På Westhelicopter AB är säkerheten alltid i centrum. Vi har många rutiner, manualer,  arbetssätt och utbildningar för att säkerställa att kvalitet och högsta säkerhet återfinns i våra tjänster samt i vår vardag som ett kommersiellt helikopterbolag.
Vår affärsidé är vår ledstjärna:

"Westhelicopter AB skall vara en ledande samarbetspartner för effektiva och säkra helikoptertjänster med låg miljöbelastning på rätt tid och plats."

Med detta som grund arbetar Westhelicopter AB alltid enligt vår Operativa Manual (OM), vårt Operativa Certifikat (AOC) och Safety Management Manual (SMS).

Vårt AOC (Air Operator Certificate) ger oss tillstånd att transportera passagerare och utföra arbeten med helikopter. Detta tekniska/operativa tillstånd blir utfärdat av Luftfartmyndigheten efter regelbundna kontroller av vår säkerhet, vårt kvalitetsystem med mera. Detta ligger till grund för all vår verksamhet. Sedan har vi även en OM (Operativ Manual) som ska styra hur vi hanterar flygverksamheten i bolaget. De regler och procedurer som beskrivs i vår OM och i vår AOC bottnar i regelverken LFS, JAR-OPS 3, EASA Part M och i övriga regler utgivna av relevanta myndigheter. I SMM (Safety Management Manual) beskrivs i första hand hur vi hanterar dessa policys, procedurer och målsättningar som ska säkerställa vår kvalitet och säkerhet i företaget.

Detta gemensamma regelverk som gäller för hela Europa ställer bland annat krav på följande:

• Ett fungerade kvalitetssystem baserat på ISO 9000
• Ett utvecklat system för flygsäkerhetsarbete
• Etablerat system för grund- och vidareutbildning av piloter och övrig personal, förutom direkt flygoperativa ämnen även:
- Human factors (inverkan av mänskliga faktorer)
- Första hjälpen, HLR.
- Nödprocedurer och överlevnad
- Hantering av farligt gods